Leefstijl Coaching

Iedereen kan gezond leven, maar het is niet voor iedereen even makkelijk. Wij coachen je gezond en fit te worden op je eigen kracht. De sleutel tot blijvend resultaat.
Create your own health!

Positieve Gezondheid en Healthy Ageing

Ons uitgangspunt is Positieve Gezondheid: een dynamisch concept dat gaat over het nemen van regie over je leven en over de kracht ontwikkelen om dat te doen. Het gaat over veerkracht en aanpassingsvermogen aan alle fysieke, mentale en emotionele uitdagingen die het leven kent. Zoals we bij CrossFit zeggen: “be ready to expect the unexpected”. 

Wij zijn ervan overtuigd dat zelfstandigheid de sleutel is tot blijvend resultaat in gezondheid en geluk. Leren op eigen kracht gezond te leven en nieuwe gezonde gewoontes te ontwikkelen is Healthy Ageing. Het gaat over: “increasing work capacity across broad time and modal domains throughout life” Dat is CrossFit!
Lifestyle coaching for healthy food  | CrossFit Eudokia

Evidence based no nonsense mentaliteit

CrossFit Eudokia heeft een no nonsense, evidence- based mentaliteit. We zijn niet bezig met uiterlijk vertoon, trends of hypes. We doen wat wetenschappelijk bewezen effectief en gunstig is op het gebied van gezondheid, beweging, leefstijl en voeding. We werken samen met medici en paramedici.
Testimonial
"I continue to amaze myself how much more I can handle both physically and mentally thanks to CrossFit and lifestyle coaching at CrossFit Eudokia. Precisely because of the way of coaching at CrossFit Eudokia, you work on both physical and mental health. This makes me feel more balanced than I have in the past 10 years. I have been able to break unhealthy patterns. I got in great shape and improved my self-image!"
Read full testimonial
"During my sessions of Personal Training, I was amazed by the progress. I honestly couldn't believe that being consistent and doing what seems like simple movements at the box and at home could bring me so far. The coaches at CrossFit Eudokia focus more on doing the movements correctly and that CrossFit is for everybody which has helped me in believing in myself."
Read full testimonial
"I learned that pains and aches are inevitable especially since I am not in my 20s anymore. An injury or set back can never be 100% prevented. I learned it is about how you deal with it, by staying active and taking good care of myself with a positive mindset. All very valuable life lessons I learned during my Personal Training Program!And really great: Not only did I become much stronger and fitter, but I also had fun, learned new skills and got better at pullups. Strict Pull Ups with strong shoulders! And, I can finally work in my garden without any issues!"
Read full testimonial
"CrossFit is purely about your own performance, becoming the best version of yourself. With all the attention to perform exercises safely and carefully. Excellence of movement! I really feel like I'm doing healthy ageing! "
Read full testimonial
"For me, CrossFit Eudokia is a unique CrossFit box. No macho culture, no competitive vibe. The focus is on being your best, with committed, experienced and knowledgeable coaches to guide you. I'm already looking forward to getting back into it after giving birth!"
Read full testimonial


Hoogwaardige  coaching

Onze kernwaarde is kwalitatief hoogwaardige coaching, wij willen het beste voor jou! Onze coaches zijn internationaal gecertificeerde professionals met meer dan 30 jaar ervaring in gezondheid, fitness en leefstijl.

We bieden Leefstijl Coaching op onze locatie in de monumentale Hofbogen in Rotterdam, of online.

CrossFit Eudokia is een officiele CrossFit Affiliate en Academy voor Leefstijl Coaching. We zijn geaccrediteerd door KABIZ het Kwaliteitsregister en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg; door BLCN de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland en door BGN, de Beroepsvereniging Gewichtsconsultenten Nederland.

CrossFit Eudokia is geaccrediteerd als NL Actief Preventiecentrum met gespecialiseerde coaching van senioren en bij blessures en chronische aandoeningen zoals diabetes, reuma en obesitas.  

Er zijn verschillende opties voor vergoeding van Leefstijl Coaching via zorgverzekeraars en fiscale regelingen.  

CrossFit Eudokia Methode voor Leefstijl coaching

CrossFit Eudokia heeft een evidence-based methode voor leefstijl coaching. We volgen geen trends of hypes. We coachen je hoe je gezond kunt leven op je eigen kracht.

Wat een gezonde leefstijl is, is voor iedereen anders. Er is geen standaardaanpak die voor iedereen hetzelfde werkt. De CrossFit Eudokia methode is een professionele persoonlijke aanpak waarin alle aspecten van jouw leefstijl aan bod komen. De methode bestaat uit zes stappen:

No Sweat Intro

Coaching is samenwerken. Daarom is een goede match belangrijk! Tijdens de 20 minuten No Sweat Intro bespreken we jouw doelen en wensen en verkennen we of wij de beste coach zijn voor jou, geheel vrijblijvend. We bespreken ook of de coaching direct kan starten, of eerst een medische doorverwijzing nodig is.

Uitgebreide persoonlijke intake

De coaching start met de uitgebreide persoonlijke intake om een goed inzicht te krijgen in jouw leefstijl, je doelen en wensen en je kwaliteiten en mogelijkheden.

Dagboek

Meestal vragen we je om een aantal dagen een dagboek bij te houden.

Behandelconsult

Aan de hand van een uitvoerige analyse van de gegevens uit de uitgebreide persoonlijke intake eventueel aangevuld met het dagboek, wordt een persoonlijk behandelplan ontwikkeld. Tijdens het behandelconsult bespreken we de uitkomsten van deze uitvoerige analyse en ons advies en bepalen we samen het verdere verloop van het coachingstraject: jij staat aan het roer!.

Vervolgconsulten

De screening, de intake en het behandelconsult zijn vaste onderdelen van het coachingstraject. Vervolgens bepaal jij hoeveel en hoe vaak een vervolgconsult plaatsvindt. Wij geven je hierin uiteraard advies. Tijdens de vervolgconsulten wordt jouw voortgang gemeten en word je zo goed mogelijk gecoacht om je doelen en dromen te realiseren.

Nazorg

Ook wanneer je doelen zijn bereikt, kun je bij CrossFit Eudokia terecht. Bijvoorbeeld voor een eenmalige of periodieke evaluatie of voor extra ondersteuning om je nieuwe gewoonten zo goed mogelijk vol te houden, ook met Personal Training en CrossFit.