Leefstijl Coaching

Iedereen kan gezond leven, maar het is niet voor iedereen even makkelijk. Wij coachen je gezond en fit te worden op je eigen kracht. De sleutel tot blijvend resultaat.
Create your own health!

Positieve Gezondheid en Healthy Ageing

Ons uitgangspunt is Positieve Gezondheid: een dynamisch concept dat gaat over het nemen van regie over je leven en over de kracht ontwikkelen om dat te doen. Het gaat over veerkracht en aanpassingsvermogen aan alle fysieke, mentale en emotionele uitdagingen die het leven kent. Zoals we bij CrossFit zeggen: “be ready to expect the unexpected”. 

Wij zijn ervan overtuigd dat zelfstandigheid de sleutel is tot blijvend resultaat in gezondheid en geluk. Leren op eigen kracht gezond te leven en nieuwe gezonde gewoontes te ontwikkelen is Healthy Ageing. Het gaat over: “increasing work capacity across broad time and modal domains throughout life” Dat is CrossFit!
Lifestyle coaching for healthy food  | CrossFit Eudokia

Evidence based no nonsense mentaliteit

CrossFit Eudokia heeft een no nonsense, evidence- based mentaliteit. We zijn niet bezig met uiterlijk vertoon, trends of hypes. We doen wat wetenschappelijk bewezen effectief en gunstig is op het gebied van gezondheid, beweging, leefstijl en voeding. We werken samen met medici en paramedici.
Testimonial
"I never imagined this was possible: I lost 22 kilos and I feel healthy and fit. I have much more energy and my sleep has improved. Do not think it is impossible. You can do it too!
Read full testimonial
"Meyken taught me a lot. Knowledge about nutrition, but that is not all. What goes on in your head has a much larger impact. And if you don't get that sorted out, you can try as many diets or menus as you like, but they will not succeed without adjusting your lifestyle."
Read full testimonial
"My diabetes type 1 has improved significantly! Meyken coached me for three months on healthy nutrition. After I gave birth I couldn’t get rid of the last kilos. During the coaching I  lost 4,5 kilos, my glucose levels improved and I feel much fitter. Meyken’s coaching was about eating healthier without having to follow a strict diet. I got more insight into the needs of my body and now know how to live healthy on my own."
Read full testimonial
"I went from 110 kg to 85 kg in 11 months! It takes a lot of discipline and shifting your mindset on food and exercise. Meyken opened my eyes and she kept pushing me to make the most of it. "
Read full testimonial
"Meyken coaches me to develop a new lifestyle and to feel more at peace with food and my body. Not only does she listen. She also holds up a mirror and stimulates me to engage in a confrontation with myself."
Read full testimonial


Hoogwaardige hybride coaching

Onze kernwaarde is kwalitatief hoogwaardige coaching, wij willen het beste voor jou! Onze coaches zijn internationaal gecertificeerde professionals met meer dan 30 jaar ervaring in gezondheid, fitness en leefstijl.
Met ons hybride coachingsmodel bieden we jou persoonlijke en online coaching, in onze box in Rotterdam of online op je eigen locatie.

CrossFit Eudokia is een officiele CrossFit Affiliate en Academy voor Leefstijl Coaching. We zijn geaccrediteerd door KABIZ het Kwaliteitsregister en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg; door BLCN de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland en door BGN, de Beroepsvereniging Gewichtsconsultenten Nederland.

CrossFit Eudokia is geaccrediteerd als NL Actief Preventiecentrum met gespecialiseerde coaching voor senioren en voor mensen met een chronische aandoening zoals diabetes, obesitas en niet-aangeboren hersenletsel.

Er verschillende opties voor vergoeding van coaching door je verzekering en fiscale mogelijkheden.

CrossFit Eudokia Methode voor Leefstijl coaching

CrossFit Eudokia heeft een evidence-based methode voor leefstijl coaching. We volgen geen trends of hypes. We coachen je hoe je gezond kunt leven op je eigen kracht.

Wat een gezonde leefstijl is, is voor iedereen anders. Er is geen standaardaanpak die voor iedereen hetzelfde werkt. De CrossFit Eudokia methode is een professionele persoonlijke aanpak waarin alle aspecten van jouw leefstijl aan bod komen. De methode bestaat uit zes stappen:

Screening

Coaching is samenwerken. Daarom is een goede match belangrijk! Tijdens de 10 minuten screening bespreken we jouw doelen en wensen en verkennen we of wij de beste coach zijn voor jou, geheel vrijblijvend. We bespreken ook of de coaching direct kan starten, of eerst een medische doorverwijzing nodig is.

Uitgebreide persoonlijke intake

De coaching start met de uitgebreide persoonlijke intake om een goed inzicht te krijgen in jouw leefstijl, je doelen en wensen en je kwaliteiten en mogelijkheden.

Dagboek

Meestal vragen we je om een aantal dagen een dagboek bij te houden.

Behandelconsult

Aan de hand van een uitvoerige analyse van de gegevens uit de uitgebreide persoonlijke intake eventueel aangevuld met het dagboek, wordt een persoonlijk behandelplan ontwikkeld. Tijdens het behandelconsult bespreken we de uitkomsten van deze uitvoerige analyse en ons advies voor het verdere verloop van het coachingstraject.

Vervolgconsulten

De screening, de intake en het behandelconsult zijn vaste onderdelen van het coachingstraject. Vervolgens bepaal jij hoeveel en hoe vaak een vervolgconsult plaatsvindt. Wij geven je hierin uiteraard advies. Tijdens de vervolgconsulten wordt jouw voortgang gemeten en word je zo goed mogelijk gecoacht om je doelen en dromen te realiseren.

Nazorg

Ook wanneer je doelen zijn bereikt, kun je bij CrossFit Eudokia terecht. Bijvoorbeeld voor een eenmalige of periodieke evaluatie of voor extra ondersteuning om je nieuwe gewoonten zo goed mogelijk vol te houden.