vergoeding van leefstijl coaching

Investeren in je gezondheid is het meest waardevolle kado dat je jezelf kunt geven!

Geaccrediteerd Coach

We zijn een officiële CrossFit Affiliate en Academy voor Leefstijl Coaching. We zijn geaccrediteerd door KABIZ het Kwaliteitsregister en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg; door; BLCN de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland en BGN, de Beroepsvereniging Gewichtsconsultenten Nederland. 
CrossFit Eudokia is aangesloten bij de branchevereniging NL Actief. Er zijn verschillende opties voor vergoeding van coaching door je verzekering en fiscale aftrekmogelijkheden:

Via de zorgverzekeraar

Veel zorgverzekeraars bieden geheel of gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering voor coaching door een geaccrediteerde gewichtsconsulent. Daarnaast zijn er vergoedingen vanuit de basisverzekering voor geaccrediteerde (niet gecontracteerde) leefstijlcoaches. Informeer bij je zorgverzekeraar of bespreek de mogelijkheden met je huisarts.

Via de werkgever

Veel werkgevers reserveren een opleidingsbudget voor persoonlijke ontwikkeling of coaching van medewerkers. De kosten van een coachingstraject zijn vaak aanzienlijk lager dan van een cursus. Bovendien is een coachingstraject effectiever omdat maatwerk wordt geboden. Bespreek met je werkgever de mogelijkheden.

Via de Belastingdienst

Wanneer je de kosten voor coaching zelf betaalt, zijn de kosten inclusief de BTW mogelijk als scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Het doel van het coachingstraject moet dan gericht zijn op verandering van je positie of het op peil houden of verbeteren van je kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit (toekomstige) arbeid. Verbeteren van je fysieke of mentale gezondheid kan tot die mogelijkheden behoren. Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst.

Via de bedrijfsarts of Arbodienst

Werkgevers kunnen de kosten voor coaching vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is erop gericht om langdurig ziekte van medewerkers terug te dringen door snel en effectief ingrijpen. Werkgever en medewerker zijn beiden verplicht om alles in het werk te stellen om het herstel te bevorderen. Een gezonde leefstijl draagt hieraan bij. Bespreek dit met je werkgever of bedrijfsarts.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, biedt het UWV financiële middelen voor je herstel en re-integratie. Geheel of gedeeltelijke vergoeding van leefstijlcoaching via een Individuele Re-integratie Overeenkomst met het UWV behoort tot de mogelijkheden. Informeer bij het UWV.

Je bent een ondernemer

Kosten voor coaching voor ondernemers kunnen fiscaal aftrekbaar zijn als bedrijfskosten en de BTW (21%) kun je terugvragen. Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst.